SURAT AKUAN

International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (IMAN) adalah Pusat Perkhidmatan “One Stop Center” yang ditubuhkan melalui kerjasama Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja yang menjalankan urusan Tenaga Kerja Asing daripada pelbagai sektor dari 15 negara sumber.

Sebagai syarikat yang telah dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) , di sini pihak International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (IMAN) melampirkan sebahagian surat sebagai bukti pengesahan bagi menunjukkan syarikat kami mempunyai kebenaran daripada Kerajaan Malaysia .