SURAT AKUAN

International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (IMAN) adalah Pusat Perkhidmatan “One Stop Center” yang ditubuhkan melalui kerjasama Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia yang menjalankan urusan tenaga kerja Indonesia dari pelbagai sektor.

Sebagai syarikat yang telah dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI),di sini pihak International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (IMAN) melampirkan sebahagian surat sebagai bukti pengesahan bagi menunjukkan syarikat kami mempunyai kebenaran dari kedua-dua pihak iaitu Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Indonesia.