PROGRAM PENGGAJIAN DAN PENEMPATAN SEMULA PATI INDONESIA

 •  

Program Penggajian dan Penempatan Semula PATi Indonesia (Pemutihan)

IMAN merupakan satu-satunya ‘One Stop Centre’ Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Kami memproses permohonan permit kerja mengikut sektor-sektor seperti perkilangan, pembinaan, perkhidmatan, perladangan dan pertanian.

Kami juga memudahkan majikan untuk mendapatkan Tenaga Kerja Indonesia yang sah dan membantu majikan mendapatkan kelulusan kuota. IMAN turut menguruskan permohonan majikan bagi mendapatkan permit untuk PATI Indonesia tanpa pulang ke Indonesia.

Jenis-jenis Sektor yang dibenarkan :-

A) PERKHIDMATAN
B) PEMBINAAN
C) PERKILANGAN
D) PERTANIAN
E) PERLADANGAN

 • Permohonan kelulusan kuota hendaklah dibuat di Pusat Kelulusan Setempat, Kementerian Dalam Negeri kecuali Pembantu Rumah Asing dan penoreh getah di negeri-negeri Utara dan Pantai Timur tidak memerlukan kelulusan tersebut.
 • Pekerja asing hendaklah berada di luar negara sementara permohonan diproses. Pekerja tersebut hanya akan dibenarkan masuk selepas permohonan Visa Dengan Rujukan (VDR) diluluskan.
 • Pekerja-pekerja tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dilarang masuk menurut seksyen 8(3) Akta Imigresen 1959/1963.
 • Pekerja mestilah sihat dan bebas dari sebarang penyakit berbahaya dan berpenyakit.
 • Pekerja mestilah dalam lingkungan umur 18 – 45 tahun.
 • Pekerja adalah dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum masuk ke negeri ini di pusat-pusat kesihatan (Kerajaan/Swasta) yang telah ditetapkan dengan menggunakan borang khas. (Senarai klinik atau hospital di negara sumber).
 • Pekerja tidak dibenarkan membawa masuk keluarga tinggal di negara ini.
 • Pekerja tidak dibenarkan menukar sektor pekerjaan atau pun menukar majikan tanpa mendapat kebenaran.
 • Pekerja adalah dibenarkan tinggal di negara ini sehingga tarikh PL(KS) yang telah ditetapkan. Lanjutan tempoh sahlaku PL(KS) hendaklah dikemukakan kepada mana-mana Pejabat Imigresen 3 bulan sebelum tarikh tamat PL(KS).
 • Majikan adalah bertanggungjawab sepenuhnya dalam segala hal pembayaran deposit, visa, pas dan levi pekerja-pekerja di Jabatan Imigresen.
 • Deposit hanya boleh dibayar balik jika majikan telah mengemukakan bukti bahawa pekerja telah meninggalkan negara atau telah bertukar majikan dengan kebenaran dari Jabatan Imigresen.
 • Pekerja-pekerja hendaklah dihantar pulang ke negara asal sebaik sahaja tamat tempoh bekerja, dibuang kerja atau apabila PL(KS) telah tamat tempoh atau dibatalkan atau disahkan tidak sihat.
 • Dalam tempoh sebulan selepas pekerja asing masuk ke negara ini, majikan dikehendaki mendapatkan stamping PL(KS) di Pejabat Imigresen yang mengeluarkan VDR.
 • Kelulusan PL(KS) boleh ditarik balik atau dibatalkan jika ianya bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Imigresen.
 • Pekerja asing tidak dibenarkan berkahwin dengan penduduk tempatan atau pekerja asing yang bekerja di negara ini. Sekiranya pekerja asing berkahwin, PL(KS) akan ditamatkan dan pekerja asing tersebut perlu dihantar pulang ke negara asalnya.
 • Majikan bertanggungjawab melaporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya pekerja asing melarikan diri dari tempat sepatutnya dia bekerja.

 

 • Prosedur mendapatkan tenaga kerja asing akan di proses setelah Majikan berusaha mendapatkan tenaga kerja tempatan terlebih dahulu dengan cara mendaftar dan mengiklankan pekerjaan melalui laman web Jabatan Tenaga Kerja http://www.mohr.gov.my. Majikan perlu menyertakan pendaftaran dengan mengisi dan melengkapkan dokumen berikut:

Borang Pendaftaran Tempat Pekerjaan (63A)
Borang Job Clearing System (JCS)
Borang PA2/98 (60K)

Borang tersebut boleh diambil di Pejabat IMAN atau dimuat turun melalui laman web Jabatan Tenaga Kerja http://www.mohr.gov.my.

 • Majikan akan diberikan surat pengesahan daripada JTK sekiranya tiada tenaga kerja tempatan yang memohon dan memberi maklum balas melalui JTK dalam jangka masa 1 bulan. Surat pengesahan daripada JTK adalah seperti berikut :-

SuratBorang Pendaftaran Tempat Pekerjaan (63A)
Surat Pengesahan Laporan tentang Pekerja Asing yang digajikan (60k)
Surat Perakuan Pendaftaran JCS

 • Majikan boleh membuat permohonan tenaga kerja asing dengan menghantar surat pengesahan daripada JTK tersebut bersama dokumen lain yang diperlukan kepada IMAN. IMAN akan menghantar permohonan bagi pihak majikan ke KDN selepas proses semakan dokumen dibuat oleh IMAN.
 • IMAN akan memberi maklum balas kepada majikan berkenaan sesi temuduga oleh KDN dengan menyertakan tarikh temuduga yang perlu dihadiri oleh majikan. Tarikh temuduga tersebut akan turut dipaparkan menerusi laman web IMAN untuk semakan majikan. Wakil IMAN atau ITA akan turut mengiringi majikan ke sesi temuduga tersebut.
 • Keputusan temuduga KDN selanjutnya akan dimaklumkan IMAN kepada majikan dan boleh juga disemak menerusi laman web IMAN. Majikan perlu mendapatkan surat kelulusan KDN di Pejabat IMAN sebelum majikan membuat pembayaran levi mengikut kadar BERIKUT
 • Majikan seterusnya perlu membuat Job Order Agreement di KBRI sebelum membuat permohonan Visa Dengan Rujukan (VDR) di JIM. Surat “Calling Visa” akan dikeluarkan kepada majikan untuk persiapan pengambilan masuk TKI ke Malaysia.
 • TKI baru perlu menjalani pemeriksaan kesihatan sejurus masuk ke Malaysia. Majikan perlu mendapatkan slip FOMEMA terlebih dahulu sebelum membawa TKI baru tersebut untuk pemeriksaan kesihatan di klinik terpilih yang berdaftar di bawah FOMEMA. Keputusan pemeriksaan kesihatan boleh disemak melalui laman web FOMEMA.
 • Majikan perlu membawa TKI ke IMAN untuk pengemaskinian maklumat pendaftaran TKI termasuk gambar & biometrik setelah pemeriksaan kesihatan TKI berjaya. TKI yang berdaftar kemudiannya perlu menghadiri latihan yang disediakan oleh IMAN untuk mendapatkan Kad Latihan TKI.
 • Majikan juga perlu memastikan TKI dilindungi dengan insurans sebelum memohon Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) untuk TKI di JIM. Majikan perlu menyediakan salinan bayaran levi, geran insuran, keputusan pemeriksaan kesihatan FOMEMA dan Kad Latihan IMAN TKI bagi tujuan permohonan PLKS tersebut.

*Setiap urusan majikan dalam permohonan tenaga kerja asing ini boleh diwakili oleh IMAN TKI Advisor (ITA). Sebarang pertanyaan boleh diajukan terus kepada IMAN.

Perkhidmatan TKI Baru daripada IMAN :-

 • Pendaftaran Majikan

– Berurusan terus melalui IMAN
– Pendaftaran melalui portal majikan
– Pilih IMAN TKI Advisor (ITA) yang berhampiran

 • Pendaftaran IMAN TKI Advisor (ITA)

– Berurusan terus melalui IMAN
– Pendaftaran melalui portal (ITA)

 • Sistem Maklumat & Infra

– Penyediaan system maklumat melalui portal IMAN mengenai TKI, Majikan, Ejen & Broker Insuran.

 • Latihan

– Menyediakan latihan orientasi untuk TKI di Malaysia.

* Untuk pertanyaan lanjut, Sila hubungi Talian Pusat Panggilan IMAN: 03 41491788