POLISI SYARIKAT

  •  

International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (IMAN) sentiasa beriltizam untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan tenaga kerja pekerja asing yang cemerlang bagi memenuhi keperluan pelanggannya.

IMAN Resources akan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan dimasa-masa hadapan agar ianya dapat memenuhi visi dan misi penubuhannya.