POLISI SYARIKAT

  •  

International Marketing and Net Resources Sdn Bhd (IMAN) sentiasa beriltizam untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan Tenaga Kerja Asing yang cemerlang bagi memenuhi keperluan pelanggan.

IMAN akan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan dimasa-masa hadapan agar ianya dapat memenuhi visi dan misi penubuhannya.