OBJEKTIF PENUBUHAN

  •  

Objektif penubuhan IMAN ialah menyediakan perkhidmatan “ One Stop Center ” untuk pengurusan perkara-perkara berkaitan Tenaga Kerja Asing di Malaysia.

Antaranya adalah :

  • Memberikan perkhidmatan yang berkualiti, berintegriti dengan menggunakan teknologi dan sistem terkini mengikut perkembangan semasa.
  • Mengurus Tenaga Kerja Asing daripada 15 negara yang merangkumi proses pembaharuan pasport dan pas kerja, tuntutan inurans, nasihat guaman dan pengurusan maklumat.
  • Memberi bantuan kepada Tenaga Kerja Asing yang menghadapi masalah kesihatan, masalah dengan majikan atau undang-undang Malaysia dan lain-lain.