OBJEKTIF PENUBUHAN

  •  

Objektif penubuhan IMAN ialah menyediakan perkhidmatan “One-Stop-Centre” untuk pengurusan perkara-perkara berkaitan TKI di Malaysia.

Antaranya adalah:

  • Menyelaraskan hubungan antara ejen-ejen di Malaysia dan Indonesia bersama KDN, Imigresen Malaysia dan Kedutaan Besar RepubIik Indonesia (KBRI).

 

  • Mengurus TKI bermula dari perjalanan TKI masuk ke Malaysia, semasa perkhidmatan, dan perjalanan balik TKI ke Indonesia yang merangkumi proses pembaharuan pasport dan pas kerja, tuntutan insuran, nasihat guaman dan pengurusan maklumat.

 

  • Memberi bantuan kepada TKI yang menghadapi masalah kesihatan, masalah dengan majikan atau undang-undang Malaysia dan lain-lain.